nybjtp

Đồng khử oxy bằng dải Phosphor

  • Deoxidized Copper by Phosphor Strip

    Đồng khử oxy bằng dải Phosphor

    Giới thiệu Dải đồng khử photpho có hiệu suất hàn tốt và hiệu suất uốn nguội, nhìn chung không có xu hướng "bệnh hydro" và có thể được xử lý và sử dụng trong môi trường khử, nhưng nó không thích hợp để xử lý và sử dụng trong môi trường oxy hóa.Hàm lượng photpho dư của TP1 ít hơn TP2 nên khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt cao hơn TP2....